Tin tức Tuyển sinh


Hơn 700 Suất HỌC BỔNG cho Mùa Tuyển Sinh 2010

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Những học bổng này được cấp cho toàn bộ các khối ngành khác nhau trong toàn trường Đại học Duy Tân; học bổng được cấp theo mức điểm thi Đại học và thứ tự trước sau trong việc nộp hồ sơ nhập học vào Đại học Duy Tân:
 

 

Hơn điểm sàn 10 điểm: 20 suất, mỗi suất 5.000.000 VND (62.5% học phí)

Hơn điểm sàn 8 điểm:   30 suất, mỗi suất 4.000.000 VND (50% học phí)

Hơn điểm sàn 6 điểm:   40 suất, mỗi suất 3.000.000 VND (37.5% học phí)

Hơn điểm sàn 5 điểm:   50 suất, mỗi suất 2.000.000 VND (25% học phí)

Hơn điểm sàn 4 điểm:   200 suất, mỗi suất 1.500.000 VND (18.7% học phí)

Hơn điểm sàn 3 điểm:   250 suất, mỗi suất 1.000.000 VND (12.5% học phí)
Những học bổng dưới đây chỉ được cấp cho những sinh viên đăng ký tham gia chương trình Công nghệ Phần mềm hoặc Hệ thống Thông tin theo chuẩn quốc tế CMU của Carnegie Mellon, đại học số 1 về Công nghệ Thông tin ở Mỹ. Tiêu chuẩn xét cấp những học bổng này bao gồm mức điểm thi Đại học và thứ tự nộp hồ sơ nhập học vào Duy Tân:

15 suất học bổng của Hãng Máy bay Lớn nhất Thế giới - BOEING (Mỹ):

Mỗi suất trị giá 1.000 USD

10 suất học bổng của Penn State cho Chương trình Tiên tiến PSU:

Mỗi suất trị giá 500 USD

100 suất học bổng của Đại học DUY TÂN cho các chương trình chuyển giao công nghệ của CMU & PSU:

- 02 suất, mỗi suất 550 USD

- 08 suất, mỗi suất 300 USD

- 20 suất, mỗi suất 250 USD

- 10 suất, mỗi suất 150 USD

Lưu Ý: Vì số lượng học bổng có hạn, nên thứ tự nộp hồ sơ nhập học vào Đại học Duy Tân là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc cấp xét học bổng. Học bổng chỉ được xét đối với các sinh viên đăng ký Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2 vào trường, không tính Nguyện vọng 3 dù điểm thi Đại học là bao nhiêu đi nữa.

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.