Tin tức Tuyển sinh


Thông báo tuyển sinh hệ ĐH Văn bằng thứ hai chính quy năm 2010

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

-------- ­ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

--------------ÐÑÐÑ-------------

Số: 199/TB-ĐHDT

 

Đà Nẵng, ngày 08  tháng 06 năm 2010.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ HAI CHÍNH QUY NĂM 2010

CHỈ TIÊU: 800

 

            Căn cứ quy định số: 198/QuĐ-ĐHDT ngày 08/06/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân về việc Quy định tuyển sinh và đào tạo hệ Đại học văn bằng thứ hai chính quy năm 2010; Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo Hệ Đại học văn bằng thứ hai chính quy năm 2010 như sau:

 

I. NGÀNH ĐÀO TẠO:

1. Ngành Kế toán: Gồm các chuyên ngành:       

- Kế toán Doanh nghiệp;

- Kế toán – Kiểm toán;

2. Ngành Tài chính - Ngân hàng: Gồm các chuyên ngành:         

- Ngân hàng;

- Tài chính Doanh nghiệp;

3. Ngành Quản trị kinh doanh: Gồm các chuyên ngành:

- Quản trị doanh nghiệp;

- Quản trị Khách sạn - Nhà hàng;

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ:

- Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2,0 năm tùy theo từng đối tượng người học và ngành đào tạo

- Học phí: Tính theo từng tín chỉ. Người học nộp học phí theo tổng số tín chỉ của từng đợt học.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

2. Đối tượng:

a- Đối tượng được xét tuyển (không thi tuyển): gồm những người đã tốt nghiệp một bằng đại học hệ chính quy (không phân biệt ngành nghề đào tạo); những sinh viên đại học chính quy tập trung dài hạn đang học năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 5 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) có kết quả học tập từ trung bình trở lên ở các trường đại học.

b- Đối tượng tham gia thi tuyển: gồm những người đã tốt nghiệp một bằng đại học hệ: Vừa làm vừa học (Tại chức cũ), Từ xa, Chuyên tu, Hoàn chỉnh kiến thức,...

3. Phương thức thi tuyển:

Nhà trường ưu tiên chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng hai cho đối tượng xét tuyển. Trường hợp số lượng hồ sơ dự xét tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì tổ chức thi tuyển.

Đối tượng thuộc diện phải thi tuyển sẽ dự thi 2 môn: môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin (Kinh tế chính trị Mác – Lê nin) và môn Pháp luật đại cương.

IV. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO VÀ VĂN BẰNG:

- Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Bằng được cấp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, hệ chính quy.

- Riêng đối tượng là sinh viên đăng ký học bằng thứ hai chỉ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp khi đã có quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp thứ nhất.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM CÓ:

1. Phiếu đăng ký học bằng Đại học thứ hai (theo mẫu);

2. Hồ sơ tuyển sinh (dùng cho người học bằng Đại học thứ hai) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Trường Đại học nơi sinh viên đang theo học/Cơ quan công tác/Địa phương);

3. Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do Bệnh viện cấp quận (huyện) trở lên cấp không quá 6 tháng;

4. Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photo có công chứng);

5. Bản sao Bằng đại học thứ nhất (có công chứng);

6. Bản sao Bảng điểm toàn khóa bằng đại học thứ nhất (có công chứng);

7. 03 ảnh màu cỡ 3x4 (dán vào phiếu dán ảnh, ghi rõ các nội dung);

8. 03 Bì thư có dán tem (ghi rõ địa chỉ của người nhận);

9. Lệ phí đăng ký thi tuyển (hoặc Lệ phí xét tuyển);

*Ghi chú: Nếu số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 1 chuyên ngành nào đó mà không đủ 1 lớp thì Nhà trường sẽ không đào tạo chuyên ngành đó và sẽ chuyển những hồ sơ này sang các chuyên ngành khác (sau khi có sự đồng ý của sinh viên).

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

- Bán và nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/09/2010.

- Ôn tập kiến thức (chỉ dành cho đối tượng phải thi tuyển): Từ ngày 10/9/2010 đến ngày 19/09/2010.

- Thi tuyển sinh (chỉ dành cho đối tượng phải thi tuyển): Dự kiến vào ngày 25/09/2010 và 26/09/2010.

- Khai giảng: Dự kiến vào ngày 09 hoặc 10/10/2010.

- Lệ phí hồ sơ: 10.000 đồng/ 1 bộ hồ sơ.

- Lệ phí ôn thi + đề cương ôn tập + phí thi tuyển: 300.000 đồng/Hồ sơ.

Hoặc Lệ phí xét tuyển (áp dụng cho đối tượng không phải dự thi): 50.000 đồng/Hồ sơ.

 

Mọi thông tin về tuyển sinh hệ Đại học văn bằng thứ hai chính quy năm 2010 tại Trường Đại học Duy Tân có thể tìm hiểu chi tiết tại Website tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

            Hoặc trực tiếp liên hệ tại Trung tâm Đào tạo Từ xa và Thường xuyên - Trường Đại học Duy Tân, Phòng 110, số 209 Phan Thanh, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0511) 3.650403 (số máy nội bộ: 102).

 

 

CT. HĐTS HỆ ĐH VĂN BẰNG HAI-2010

 

Q.HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

LÊ CÔNG CƠ

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.