Trường Kinh tế

Tổng quan Trường Kinh tế

Ngay từ những ngày đầu thành lập (11/11/1994), trường Đại học Dân lập Duy Tân bao gồm 3 khoa : Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ. Riêng Khoa Quản trị Kinh doanh được Trường ra quyết định thành lập và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15/08/1995. Lúc này khoa thực hiện việc đào tạo các ngành: Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Tín dụng, Kinh tế Du lịch, Luật học. Sau một thời gian hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhu cầu học tập và quản lý đào tạo, Hội đồng Quản trị và Ban Giám Hiệu trường đã quyết định tách ngành Kế toán - Kiểm toán và ngành Tài chính Tín dụng ra khỏi Khoa Quản trị Kinh doanh để thành lập Khoa Tài chính Kế Toán theo quyết định số 905 QĐ/ ĐHDT ngày 15/11/1999.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo Trường Kinh tế - Đại học Duy Tân

 

Tiếp đó theo quyết định số 1095/03/QĐ/ĐHDT ngày 21/11/2003 của Ban Giám Hiệu tiếp tục tách riêng khoa Kế toán ra hoạt động độc lập kể từ ngày 01/12/2003. Riêng ngành Luật, Trường Đại học Duy Tân đã tuyển sinh khóa Cử nhân Luật đầu tiên niên khóa 1994-1998, tuy nhiên sau đó theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo việc đào tạo cử nhân Luật tại các trường ngoài công lập bị tạm dừng cho đến khi được cấp phép đào tạo lại năm 2015. Khoa Luật của Trường Đại học Duy Tân được thành lập theo quyết định số 2232/QĐ-ĐHDT ngày 07/08/2017 trên cơ sở tách Bộ môn Luật thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn để hình thành và phát triển.

 

Đến đầu năm 2020, căn cứ vào nội dung của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; căn cứ vào chiến lược phát triển của Trường Đại học Duy Tân giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030, Hội đồng Trường Đại học Duy Tân có chủ trương hình thành tổ soạn thảo đề án thành lập các trường đào tạo trực thuộc. Đến ngày 30/05/2020 căn cứ quyết định số 16/QĐ-ĐHDT-HĐT của Hội đồng trường, Trường Kinh tế được thành lập trên cơ sở các Khoa Kế toán, Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa Luật.

 

Trường Kinh tế là một trong 5 trường đào tạo thành viên thuộc Trường Đại học Duy Tân với nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học về lĩnh vực kinh tế; nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.


Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111