English

Đại học

Talk show "BIM Innovation 2024 - Đột phá Công nghệ trong Thiết kế và Xây dựng” tại Đại học Duy Tân

Ngày 19/4/2024, Talk show "BIM Innovation 2024 - Đột phá công nghệ trong thiết kế và xây dựng” đã được tổ chức tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có Kiến trúc sư Nguyễn Phước Thiện - Nguyên Giảng viên Đại học Kiến trúc Tp. HCM, Chuyên gia BIM ở Việt Nam; TS. Phạm Phú Anh Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thuộc Đại học Duy Tân, các cán bộ quản lý Xây dựng của các cơ quan liên quan đến Xây dựng trên địa bàn Tp. Đà nẵng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Duy Tân.
 
Talk show
 
(Truyền Thông)