English

Nghiên cứu

Tạp chí KH&CN ĐH Duy Tân: Thêm 3 ngành, Liên ngành được Tính điểm và Tăng điểm năm 2022

Ngày 6/7/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Theo đó, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) của Đại học Duy Tân đã có thêm 3 ngành, liên ngành được tính điểm và tăng điểm. 
 
Trong số đó, ngành Giáo dục học và liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao đều được tính điểm lần đầu là 0.25 điểm, ngành được tăng điểm là ngành Xây dựng - Kiến trúc: được tăng từ 0.25 điểm (từ năm 2021) lên 0.5 điểm (vào năm 2022).
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Duy Tân: Thêm 3 ngành, Liên ngành được Tính điểm và Tăng điểm năm 2022
Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Duy Tân có thêm 3 ngành, Liên ngành
được tính điểm và tăng điểm năm 2022
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in (số 1245/GP-BTTTT) ngày 5 tháng 8 năm 2011, được Cục Thông tin và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 - 4905 (năm 2012). 
 
Các bài báo được in ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đều tuân thủ theo những nguyên tắc: không sao chép, có tính phát hiện, có giá trị khoa học, lần đầu tiên công bố,… và được biên tập, xuất bản dựa trên những quy chuẩn khoa học. Trước khi được công bố, các bài báo đều được phản biện khoa học từ một đến nhiều lần bởi người có học hàm, học vị cùng chuyên ngành và có uy tín khoa học. Tác giả của các bài báo là sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài Trường (kể cả nước ngoài), nhiều người cũng đồng thời là tác giả của hàng loạt các công bố quốc tế (trong đó có các công bố trên tạp chí ISI).
 
Hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đang sử dụng phần mềm ANTIPLG - Truy tìm nguồn gốc văn bản. Phần mềm này có khả năng phát hiện đoạn văn có dấu hiệu sao chép bằng các phương pháp phân tích bút pháp, so khớp văn bản với kho dữ liệu hệ thống và so khớp tài liệu với dữ liệu từ mạng internet với độ chính xác cao. Phần mềm này giúp loại trừ những bài báo có tính sao chép, đạo văn, đảm bảo uy tín học thuật cho từng công bố trên Tạp chí.
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân hiện đang phát hành mỗi năm 6 số. Trong đó 5 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh. Nội dung của Tạp chí đề cập đến nhiều ngành, tập trung vào ba lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội & Nhân văn.
 
Từ số đầu tiên (tháng 11/2011) đến nay (tháng 11/2021), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân phát hành được 47 số. Mỗi năm, Tạp chí công bố khoảng 100 bài báo trên nhiều lĩnh vực. 
 
Tính đến nay, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân đã có 9 ngành được tính điểm, ngoài 3 ngành và liên ngành nói trên, 6 ngành còn lại là: Vật lý (0,5 điểm), Dược học, Sinh học, Văn học, Kinh tế, Hóa học - Công nghệ thực phẩm (mỗi ngành được 0.25 điểm).
 
(Truyền Thông)