English

Nghiên cứu

Tạp chí Khoa học & Công nghệ của Đại học Duy Tân có thêm 2 ngành được tính điểm công trình

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 (QĐ số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021). Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân (DTU Journal of Science & Technology) của Đại học Duy Tân đã có thêm 2 ngành được đưa vào danh mục tính điểm, gồm Hóa học - Công nghệ Thực phẩm và Xây dựng - Kiến trúc, mỗi ngành được 0 - 0,25 điểm.
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in (số 1245/GP-BTTTT) ngày 5 tháng 8 năm 2011, được Cục Thông tin và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN): 1859 - 4905 (năm 2012). Tính đến nay, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân đã có 7 ngành được tính điểm, ngoài 2 ngành kể trên còn có Vật lý, Sinh học, Dược học, Văn học và Kinh tế.
 
Tạp chí Khoa học & Công nghệ của Đại học Duy Tân có thêm 2 ngành được tính điểm công trình
Tạp chí Khoa học & Công nghệ của Đại học Duy Tân hiện có thêm 2 ngành được tính điểm công trình
 
Bài báo được in ở Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân tuân thủ theo những nguyên tắc: Không sao chép, có tính phát hiện, có giá trị khoa học, lần đầu tiên công bố,… và được biên tập, xuất bản dựa trên những quy chuẩn khoa học. Trước khi được công bố, các bài báo đều được phản biện khoa học từ một đến nhiều lần bởi người có học hàm, học vị cùng chuyên ngành và có uy tín khoa học. Tác giả của các bài báo là sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài Trường (kể cả nước ngoài), nhiều người cũng đồng thời là tác giả của hàng loạt các công bố quốc tế (trong đó có các công bố trên tạp chí ISI).
 
Hiện nay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân đang sử dụng phần mềm ANTIPLG - Truy tìm nguồn gốc văn bản. Phần mềm này có khả năng phát hiện đoạn văn có dấu hiệu sao chép bằng các phương pháp phân tích bút pháp, so khớp văn bản với kho dữ liệu hệ thống và so khớp tài liệu với dữ liệu từ mạng internet với độ chính xác cao. Phần mềm này giúp loại trừ những bài báo có tính sao chép, đạo văn, đảm bảo uy tín học thuật cho từng công bố trên Tạp chí.
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân hiện đang phát hành mỗi năm 6 số. Trong đó 5 số tiếng Việt và 1 số tiếng Anh. Nội dung của Tạp chí đề cập đến nhiều ngành, tập trung vào ba lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên; Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Xã hội & Nhân văn.
 
Tính từ số đầu tiên (tháng 11/2011) đến nay (tháng 11/2021), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân phát hành được 47 số. Mỗi năm, Tạp chí công bố khoảng 100 bài báo trên nhiều lĩnh vực. 
 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân được đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển bởi hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Bên cạnh đó, Đại học Duy Tân cũng ban hành những quy định khuyến khích việc công bố bài báo nghiên cứu. Đây là động lực để cán bộ, giảng viên trong trường nỗ lực nghiên cứu và công bố bài báo trên các diễn đàn nghiên cứu quốc tế và trong nước (trong đó có Tạp chí của Trường), giúp cho số lượng và chất lượng bài báo được công bố của Trường tăng trưởng liên tục qua từng năm.
 
Việc liên tục được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình là một cơ hội tốt để Tạp chí thu hút nhiều bài báo chất lượng trong và ngoài Trường, qua đó gia tăng nhanh hơn về chất lượng học thuật, tiến tới tham gia vào hệ thống trích dẫn khoa học quốc gia (VCI) và khu vực (ACI).
 
(Truyền Thông)