English

Giấc mơ Duy Tân

Chúc Mừng Năm Mới 2013

Chúng ta kết thúc năm 2012 với một khối lượng công việc đã làm được thật đáng trân trọng!
 
Mỗi thành viên của Trường, từ Hội đồng Quản trị, Đảng ủy, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đến đội ngũ quản lý, giảng dạy, trợ giảng, chuyên viên nghiên cứu, nhân viên phục vụ - bất cứ ở vị trí nào - hầu hết đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao: “Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của Sinh viên, gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ toàn Trường”.
 

Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ
 
Bước sang năm 2013, bức tranh kinh tế nói riêng của đất nước còn nhiều khó khăn và những thử thách lớn trước sự tác động và chi phối của khủng hoảng toàn cầu là không nhỏ. Trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, đang và sẽ chịu nhiều sức ép của xã hội về chất lượng đào tạo và chi phí của người học. Bên cạnh đó, những thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh và đào tạo cũng tác động không nhỏ đến Trường ta nói riêng.
 
Trước bối cảnh đó, một bài toán khó được đặt ra mà lời giải sẽ nằm trong mỗi thành viên của nhà Trường. Trên cơ sở những gì đã đạt được của hơn 18 năm qua, mỗi người trong chúng ta tận dụng tối đa bằng trí tuệ, tâm huyết để đồng thuận, vượt sóng đưa con thuyền Đại học Duy Tân cập bến với các mục tiêu và chỉ tiêu sẽ hoàn thành vào ngày 11 tháng 11 năm 2014: Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường!
 
Chúng ta nguyện chung sức, chung lòng, chung tay, quyết tâm xây dựng Duy Tân thành 1 trường đại học được xã hội ủng hộ và tín nhiệm.
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
         BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
      KIÊM Q. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
            LÊ CÔNG CƠ