English

Sau Đại học

Đào tạo Thạc sĩ Chuyên ngành Kế toán

PGS-TS.Lê Đức Toàn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng cho biết: Bộ Giáo Dục & Đào Tạo vừa chính thức ký quyết định số 459/QĐ-BGDĐT cho phép trường Đại học Duy Tân đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, mã số: 60.34.30. Chương trình thạc sĩ Kế toán sẽ được Đại học Duy Tân tổ chức tuyển sinh và đào tạo trong năm 2011. Việc được mở thêm ngành đào tạo trình độ thạc sĩ mới không chỉ là cơ hội khẳng định uy tín và vị thế của trường Đại học Duy Tân mà là còn cơ hội giúp cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển.
 

 Khai giảng khóa Thạc sĩ KHMT & QTKD khóa 2 (2010 - 2012)
 
Trước đó, năm 2009, Đại học Duy Tân được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ với các ngành: Quản trị Kinh doanh, Khoa học Máy tính và Tài chính-Ngân hàng. Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai, trường đã tuyển sinh được 4 khóa với trên 200 học viên và sẽ có khoá đầu tiên tốt nghiệp trong năm 2011.
 
(Tin, ảnh: Vân Giang - Duy Khải)
(Nguồn: Báo Người Lao Động - Số 170)