English

Sau Đại học

Đại học Duy Tân được đào tạo Thạc sĩ Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng

Ông Lê Công Cơ-Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Duy Tân (ĐHDT) cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 3243/BGDĐT-GDĐH cho phép Học viện Tài chính liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ tại ĐHDT đối với các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng.
 
 
 
Theo đó, bắt đầu từ giữa tháng 7-2010, ĐHDT sẽ tuyển sinh 80 chỉ tiêu ở hai chuyên ngành Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng, học ngoài giờ hành chính và vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần. Sau khi tốt nghiệp, học viên được nhận bằng thạc sĩ do Học viện Tài chính cấp.        
 
(Trọng Hùng)