English

Bằng 2, Nghề, eUniversity

ĐH Duy Tân khai giảng khóa đào tạo từ xa tại TP. HCM

Sáng ngày 09/05/2010, tại số 84 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh (Học viện Quân y) đã diễn ra Lễ khai giảng hệ đào tạo đại học từ xa do Đại học Duy Tân phối hợp...