English

Bằng 2, Nghề, eUniversity

Khai giảng khóa đào tạo đại học từ xa tại TP. HCM

Vừa qua (09/05/2010), tại Học viện Quân Y (TP. Hồ Chí Minh) gần 300 học viên đã tham dự Lễ khai giảng hệ đào tạo đại học từ xa do Đại học Duy Tân phối hợp với Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á...