English

Tags: ngành Quản trị Kinh doanh

Đào tạo Cử nhân chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh

30/09/2009

Trường ĐH Duy Tân cho biết, trong năm học 2009-2010, trường đã hợp tác với Đ Pennsylvania State (1 trong 5 hệ thống ĐH công lớn nhất Mỹ) và ĐH Seattle Pacific (1 trong 15 ĐH đào tạo...

Lễ Khai giảng Cao học Khóa VIII

29/05/2013

Để nâng cao trình độ, lĩnh hội tri thức mới đồng thời làm giàu thêm vốn sống của bản thân, người học hiện nay đang lựa chọn các trường đại học uy tín để theo học. Đại học Duy Tân đang trở thành...