English

Tags: kiến thức

Hội thảo “Xây dựng kỹ năng và kiến thức cho tương lai”

14/08/2009

“Các kỹ sư phải đối mặt với một tình thế hết sức khó khăn trong thực tế, vì vậy, trong nhiều trường hợp, các kỹ sư thường thiếu sự chuẩn bị cho ngày đầu tiên làm việc”. Giáo sư Anthony Lattanze...