English

Tags: khai trương

Khai trương Văn phòng Đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

21/03/2014

Thành công lớn khi liên tục ký kết đào tạo từ xa với các trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân đã trở thành địa chỉ đào tạo uy tín và chất lượng mang những cơ hội học tập...

Đại học Duy Tân Khai trương Nhà thuốc Đại học

03/03/2016

Sáng ngày 2/3/2016, Đại học Duy Tân đã chính thức Khai trương Nhà thuốc Đại học tại cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng. Đông đảo các doanh nghiệp và công ty...