English

Tags: Tân Khoa

Lễ Phát Bằng Tốt nghiệp Đại học - Cao đẳng và Cao đẳng Nghề tháng 6/2015

11/06/2015

Trong hai ngày 6 - 7/6/2015, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Phát bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Cao đẳng Nghề năm học 2014 - 2015 tại Hội trường 713 - K7/25 ...

Hơn 1.300 Tân khoa Duy Tân nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2015 - 2016

05/06/2016

Sáng ngày 5/6/2016, Đại học Duy Tân đã long trọng tổ chức Lễ Phát Bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ, Kiến Trúc sư, Kỹ sư, Cử nhân Đại học - Cao đẳng và Cao đẳng nghề Năm học 2015 - 2016...