English

Tags: Trường Kinh tế

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA

20/11/2020

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động hợp tác với doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên có thêm nhiều cơ hội thực tập và làm việc, Đại học Duy Tân đã tiến hành ký kết hợp tác với Công ty TNHH...