English

Tags: Trao quà

Gặp mặt Đoàn viên có Hoàn cảnh Khó khăn

Gặp mặt Đoàn viên có Hoàn cảnh Khó khăn

21/01/2014

Sáng ngày 20/1/2014, Công đoàn trường Đại học Duy Tân đã tổ chức buổi gặp mặt và trao quà hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại trường. Tham dự buổi gặp mặt...

Tết Yêu thương với Học sinh huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam

Tết Yêu thương với Học sinh huyện Tây Giang - tỉnh Quảng Nam

28/01/2015

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam “Về việc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa,...