English

Tags: Pháp nhân

Đại học Duy Tân Tổ chức Tọa đàm Khoa học về Trách nhiệm Hình sự của Pháp nhân

Đại học Duy Tân Tổ chức Tọa đàm Khoa học về Trách nhiệm Hình sự của Pháp nhân

28/12/2017

Ngày 28/12/2017, Khoa Luật Đại học Duy Tân phối hợp với Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình Tọa đàm Khoa học với chủ đề “Thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự...