English

Tags: Năng lượng tái tạo

DTU Tổ chức Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Năng lượng Tái tạo lần thứ 4

DTU Tổ chức Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Năng lượng Tái tạo lần thứ 4

26/02/2018

Chiều ngày 25/2/2018, Đại học Duy Tân phối hợp với Đại học Công nghiệp Tp. HCM và Hội Hóa học, Sinh học và Kỹ thuật Môi trường Hồng Kong đã tổ chức Hội thảo Quốc tế...

Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Năng lượng Tái tạo

Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Năng lượng Tái tạo

03/03/2018

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về Môi trường và Năng lượng tái tạo - ICERE 2018 tập trung vào 14 lĩnh vực: Phát triển và Sử dụng Năng lượng Mặt trời; Phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối; Phát triển và sử dụng năng lượng gió; Kỹ thuật năng lượng hạt nhân; Công nghệ lưu trữ; Công nghệ tiết kiệm năng lượng...