English

Tags: Hội nghị Tổng kết

Đại học Duy Tân quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Đại học Duy Tân quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

19/01/2012

Sáng ngày 17/01/2012, tại hội trường 713-K7/25, Đảng bộ Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012...

Hội nghị Tổng kết Năm học của Khối thi đua các trường Ngoài công lập

Hội nghị Tổng kết Năm học của Khối thi đua các trường Ngoài công lập

11/07/2017

Ngày 11/7/2017, Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tư thục trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đã được diễn ra tại Đại học Duy Tân...

Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên Năm học 2016 - 2017

Tổng kết Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên Năm học 2016 - 2017

19/11/2017

Ngày 19/11/2017, nhằm tổng kết hoạt động Công tác Đoàn và Phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017 và rút kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ năm học mới, Đoàn trường Đại học Duy Tân tổ...

Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và Triển khai Nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và Triển khai Nhiệm vụ năm 2023

04/02/2023

Sáng ngày 4/2/2023, Đảng ủy Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Công Cơ - Bí thư Đảng ủy Đại học Duy Tân...