Chính sách học bổng


Học bổng Tài năng năm 2023

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG NĂM 2023

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành mức Học bổng Tài năng cho những thí sinh trúng tuyển vào các ngành của Chương trình Tài năng năm 2023, cụ thể:

1.   Đối với thí sinh là người nước ngoài:

a)   45 Suất học bổng Toàn phần (miễn 100% học phí toàn khóa học)

b)   90 Suất học bổng Bán phần (miễn 50% học phí toàn khóa học)

c)   Miễn phí gói tiếng Anh + tiếng Việt bổ trợ cho năm học thứ nhất cho tất cả các đối tượng.

+ Điều kiện để xét tuyển chọn

Đối tượng được xét cấp học bổng phải tốt nghiệp Trung học Phổ Thông và có quốc tịch nước ngoài.

2.   Đối với thí sinh là người Việt Nam:

a)   45 Suất học bổng Toàn phần (miễn 100% học phí toàn khóa học)

b)   45 Suất học bổng Bán phần (miễn 50% học phí toàn khóa học)

Điều kiện để xét tuyển chọn

2.1. Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần với môn mà thí sinh đã đoạt giải và có điểm thi IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm tiếng Anh >=6 (điểm thi THPT quốc gia).

Điều kiện Xét tuyển

Mức học bổng

Giải Nhất, Nhì, Ba, điểm tiếng Anh >=7 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên

Học bổng Toàn phần

(Miễn 100% học phí)

Giải Khuyến khích, điểm tiếng Anh >=6 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên

Học bổng Bán phần

(Miễn 50% học phí)

2.2. Đối với những thí sinh có kết quả thi 3 môn tương ứng tổ hợp môn xét tuyển từ Kỳ thi THPT năm 2023 được xét như sau:

Điều kiện Xét tuyển

Mức học bổng

Điểm xét tuyển >=25 điểm; điểm tiếng Anh >=7 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên

Học bổng Toàn phần

(Miễn 100% học phí)

Điểm xét tuyển >=23 điểm; điểm tiếng Anh >=6 hoặc IELTS từ 5.5 trở lên

Học bổng Bán phần

(Miễn 50% học phí)

 

+ Điều kiện & các qui định:

a) Danh sách được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.

b) Học bổng chỉ được cấp trong thời gian khóa học chính thức, thí sinh nhập học trễ hạn sẽ không được nhận học bổng.

c)  Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác.

d) Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên Việt Nam được trao học bổng cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) hàng năm:

Khối

GPA Học bổng Toàn phần

GPA Học bổng Bán phần

Kỹ thuật

3.2 / 4.0

3.0 / 4.0

Xã hội/ Kinh tế

3.4 / 4.0

3.2 / 4.0

 

+ Điều kiện ràng buộc và đền bù

 Sinh viên Việt Nam nhận học bổng nếu bỏ học hoặc chuyển trường trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm học đầu tiên.

+ Cơ hội việc làm đối với sinh viên Việt Nam

Đại học Duy Tân sẽ ưu tiên giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp với các đối tác của trường hoặc giữ lại trường làm cán bộ nghiên cứu hoặc giảng dạy.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.