Chính sách học bổng


Học bổng Toàn phần/ Bán phần/ Nhân tài cho Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng của các Đại học Mỹ năm 2023

HỌC BỔNG TOÀN PHẦN/ BÁN PHẦN/ NHÂN TÀI CHO CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG CỦA CÁC ĐẠI HỌC MỸ

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành mức và số lượng Học bổng Toàn phần, Học bổng Bán phần, Học bổng Nhân tài cho thí sinh trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học Troy (Hoa Kỳ) và Đại học KeuKa (Hoa Kỳ) tại Trường Đại học Duy Tân trong kỳ tuyển sinh năm 2023. Mức học bổng và số lượng học bổng cụ thể như sau:

 

1.   Mức học bổng

a)   Học bổng Toàn phần: Là học bổng được miễn 100% học phí.

b)  Học bổng Bán phần: Là học bổng được miễn 50% học phí.

c)   Học bổng Nhân tài: Là mức học bổng được miễn 30% học phí.

 

2.   Số lượng Học bổng Toàn phần, đối tượng nhận Học bổng Toàn phần

a)   Cấp 10 suất Học bổng Toàn phần cho thí sinh là người Việt Nam và 02 suất Học bổng Toàn phần cho thí sinh là người nước ngoài trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học Troy.

b)  Cấp 05 suất Học bổng Toàn phần cho thí sinh là người Việt Nam và 02 suất Học bổng Toàn phần cho thí sinh là người nước ngoài trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học KeuKa.

 

3.   Số lượng Học bổng Bán phần, đối tượng nhận Học bổng Bán phần

a)   Cấp 20 suất Học bổng Bán phần cho thí sinh trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học Troy.

b)  Cấp 08 suất Học bổng bán phần cho thí sinh trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học KeuKa.

 

4.   Số lượng Học bổng Nhân tài, đối tượng nhận Học bổng Nhân tài

a)   Cấp 13 suất Học bổng Nhân tài cho thí sinh trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học Troy.

b)  Cấp 07 suất Học bổng Nhân tài cho thí sinh trúng tuyển vào học các ngành thuộc chương trình đào tạo của Đại học KeuKa.

 

+ Quy định về điều kiện và tiêu chuẩn nhận học bổng

1. Học bổng Toàn phần được trao cho thí sinh đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a)   Thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và có điểm tiếng Anh tại kỳ thi THPT năm 2023 đạt từ 7 điểm trở lên hoặc điểm IELTS đạt 5.5 trở lên.

b)  Có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo kết quả tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt từ 26 điểm trở lên và có điểm tiếng Anh tại kỳ thi THPT năm 2023 đạt từ 7 điểm trở lên hoặc điểm IELTS đạt 5.5 trở lên.

c)   Có tổng điểm của 2 môn xét tuyển theo kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 gồm môn Toán và 1 môn khác không phải một trong những môn sau: Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, Giáo dục công dân đạt từ 17 điểm trở lên và có điểm IELTS đạt từ 6.5 trở lên.

 

2. Học bổng Bán phần được trao cho thí sinh đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và có điểm tiếng Anh tại kỳ thi THPT năm 2023 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc điểm IELTS đạt 5.5 trở lên.

b) Có tổng điểm 3 môn xét tuyển theo kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt từ 24 điểm trở lên và có điểm tiếng Anh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt từ 7 điểm trở lên.

c) Có tổng điểm 2 môn xét tuyển theo kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của môn Toán và 1 môn khác không phải một trong những môn sau: Ngoại ngữ, Địa lý, Lịch sử, Sinh học, Giáo dục công dân đạt từ 16 điểm trở lên và có điểm IELTS còn thời hạn đạt từ 6.0 trở lên.

 

3. Học bổng Nhân tài được trao cho thí sinh có điểm IELTS đạt từ 6 điểm trở lên.

 

+ Quy định về điều kiện nhận học bổng

1.   Học bổng được xét cấp theo thứ tự ưu tiên về thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và nhập học vào Trường Đại học Duy Tân để đảm bảo số suất học bổng theo
quy định.

2.   Điểm xét học bổng là căn cứ kết quả thi thực tế, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng. Điểm IELTS của thí sinh phải còn thời hạn theo quy định.

3.   Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác và không quy đổi thành tiền mặt.

4.   Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

5.   Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên được trao học bổng không vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy của Trường Đại học Duy Tân và đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) theo thang điểm 4, cụ thể như sau:

-      Đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật nhận Học bổng toàn phần là 3.2, nhận Học bổng bán phần là 3.0, Học bổng Nhân tài là 3.0.

-      Đối với sinh viên khối ngành Kinh tế nhận Học bổng toàn phần là 3.4, nhận Học bổng bán phần là 3.2, Học bổng Nhân tài là 3.2.

6. Sinh viên nhận học bổng nếu bỏ học hoặc chuyển trường trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm học đầu tiên và lệ phí lớp bổ trợ tiếng Anh (nếu có).

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.