Chính sách học bổng


Học bổng từ đại học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ cho những thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023

HỌC BỔNG TỪ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ, TIẾN SĨ

CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành 197 SUẤT học bổng TOÀN PHẦN từ trình độ Đại học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ với tổng trị giá hơn 46 Tỷ đồng cho những thí sinh trúng tuyển vào Đại học Duy Tân kỳ tuyển sinh năm 2023.

 

+ Quy định về điều kiện nhận học bổng

1.  Học bổng được xét cấp cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 26 điểm trở lên hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, kèm Học bạ THPT 3 năm liền đạt loại Giỏi, hạnh kiểm Tốt.

 

2.  Học bổng được xét cấp cho những ngành đúng hoặc ngành gần với những ngành mà trường đang đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

 

3.  Danh sách được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký của từng đợt Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định.

 

4.  Học bổng chỉ được cấp trong thời gian khóa học chính thức, thí sinh nhập học trễ hạn sẽ không được nhận học bổng.

 

5.  Học bổng không cho phép chuyển nhượng cho người khác và không qui đổi thành tiền mặt.

 

6.  Nếu thí sinh chuyển sang ngành không thuộc danh mục các ngành đào tạo từ trình độ đại học lên tiến sĩ thì sẽ không được hưởng chính sách này.

 

7.  Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.

 

8.  Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, cũng như tiếp tục được nhận học bổng đào tạo lên trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ. Sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh được trao học bổng cần đảm bảo các điều kiện sau:

a) Ở trình độ đại học:

Để duy trì việc nhận học bổng qua các năm, sinh viên cần đảm bảo mức điểm trung bình năm học (GPA) hàng năm:

Khối

Điểm trung bình năm học (GPA)

Kỹ thuật

3.2 / 4.0

Xã hội/ Kinh tế

3.4 / 4.0

 

b)   Ở trình độ Thạc sĩ:

Học viên phải đảm bảo tiến độ đào tạo, các học phần trong năm học đều đạt; điểm trung bình chung tích lũy năm học đạt từ 3.2/4.0 và có bài báo phù hợp với ngành được đào tạo công bố trên tạp chí trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước.

 

c)   Ở trình độ Tiến sĩ:

Nghiên cứu sinh là tác giả chính (tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ) công bố tối thiểu 01 bài báo trong danh mục tạp chí ISI từ Q3 trở lên đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật hoặc trong danh mục Scopus từ Q4 trở lên đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được công nhận nghiên cứu sinh.

 

9.  Điều kiện ràng buộc và đền bù

a)   Sinh viên nhận học bổng nếu bỏ học hoặc chuyển trường trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm học đầu tiên.

 

b)   Đối với Học viên Cao học

-      Sẽ được trường giữ lại làm cán bộ nghiên cứu hoặc giảng dạy và cam kết làm việc ít nhất 3 năm sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Thạc sĩ.

-      Nếu bỏ học trong năm 1 hay đầu năm 2 thì phải bồi thường cho nhà trường học phí năm học đầu tiên.

 

c)   Đối với Nghiên cứu sinh

-      Sẽ được trường giữ lại làm cán bộ nghiên cứu hoặc giảng dạy và cam kết làm việc ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Tiến sĩ.

-      Trong thời gian học và nghiên cứu, nếu bỏ học nửa chừng thì phải bồi thường cho trường học phí của cả khóa học và kinh phí đào tạo trình độ Thạc sĩ.

 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.