Chính sách học bổng


Học bổng cho Thí sinh Trúng tuyển vào trường Đại học Duy Tân năm 2023 theo Phương thức Xét tuyển Học bạ THPT

HỌC BỔNG CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2023 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT

 

Trường Đại học Duy Tân ban hành 700 SUẤT học bổng cho những thí sinh trúng tuyển vào Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Duy Tân năm 2023 theo phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT như sau:

 

Học bổng được cấp cho những thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển kết quả học bạ lớp 12:

1)  ≥ 27 điểm: 250 suất, mỗi suất 2.500.000 VNĐ;
2)  ≥ 26 điểm: 200 suất, mỗi suất 2.000.000 VNĐ;
3)  ≥ 25 điểm: 150 suất, mỗi suất 1.500.000 VNĐ;
4)  ≥ 24 điểm: 100 suất, mỗi suất 1.000.000 VNĐ. 
 
+ Điều kiện và quy định:
 
a) Khối ngành Y, Răng Hàm Mặt, Dược xét từ mức 26 điểm trở lên.
b) Điều kiện để đạt được học bổng theo thứ tự ưu tiên nộp hồ sơ đăng ký Xét tuyển và đảm bảo số suất học bổng theo quy định. 
c) Học bổng không được phép chuyển nhượng cho người khác.
d) Học bổng được cấp cho thí sinh sau khi Hội đồng tuyển sinh của trường họp, xét và ban hành quyết định kèm danh sách được cấp học bổng. 
e) Nếu thí sinh đạt yêu cầu ở nhiều tiêu chí xét học bổng thì sẽ được chọn mức học bổng cao nhất.
 

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.