Câu hỏi thường gặp


Học phí của Đại học Duy Tân đắt hơn nhiều so với các trường dân lập và tư thục khác, đúng không?

So với c trường đại học ngoài công lập mà BGiáo dục & Đào tạo đánh giá là đầu đàn trong cnước như Duy Tân, Thăng Long, n Lang, Hoa Sen, mức học phí của Đại học Duy n o loại thấp nhất. So với c trường ngoài công lập trong cùng địa n Đà Nẵng hoặc miền Trung, mức học phí của Duy n nh n hoặc lớn n y chương trình, mức chênh lệch là không đáng kể.
Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.