HỆ BẰNG 2, TỪ XA & VỪA LÀM VỪA HỌC


Thông báo Tuyển sinh Đại học Từ xa năm 2024

(15/05/2024)

THÔNG BÁOTUYỂN SINH

 ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA NĂM 2024

 

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo đại học hệ Từ xa năm 2024 như sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

1.Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); hoặc tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng, và Đại học.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2024800 sinh viên

 

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Trường sử dụng 02 phương thức xét tuyển:

1. Phương thức 1: Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT thì xét tuyển dựa vào điểm kết quả học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn.

2. Phương thức 2: Đối với thí sinh tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng hoặc Đại học xét tuyển dựa vào điểm trung bình chung khóa học.

 

III. NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Mã Trường Đại học Duy Tân ký hiệu:      DDT

Danh mục ngành, mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển theo từng phương thức thể hiện qua bảng sau:

STT


 ngành

Tên ngành
xét tuyển

Mã phương thức
xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển 1 (mã tổ hợp)

Tổ hợp xét tuyển 2 (mã tổ hợp)

Tổ hợp xét tuyển 3 (mã tổ hợp)

Tổ hợp xét tuyển 4 (mã tổ hợp)

1

 7340101

Quản trị kinh doanh

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hoá (A00)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Hoá (C02)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

2

 7340201

 Tài chính - Ngân hàng

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hoá (A00)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Hoá (C02)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

3

 7340301

 Kế toán

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hoá (A00)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Hoá (C02)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

4

 7220201

 Ngôn ngữ Anh

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Văn, Toán, Anh (D01)

Văn, Sử, Anh (D14)

Văn, Địa, Anh (D15)

Toán, Lý, Anh (A01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

5

 7480103

 Công nghệ Thông tin

(Công nghệ Phần mềm)

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hoá (A00)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Hoá (C02)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

6

 7380107

 Luật kinh tế

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hóa(A00)

Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

7

 7580201

 Kỹ thuật xây dựng

(Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

200

Xét tuyển kết quả học THPT

Toán, Lý, Hoá (A00)

Văn, Toán, Lý (C01)

Văn, Toán, Hoá (C02)

Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01)

201

Xét tuyển kết quả học TCCN,CĐ,ĐH

Điểm trung bình chung tích lũy cuối khóa

 

IV. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Phương thức đào tạo

Sinh viên được học tập theo phương pháp E-Learning (học tập trực tuyến) với những ưu điểm:

- Tương tác trực tiếp và trực tuyến với giảng viên có học vị và giàu kinh nghiệm thực tế trong các buổi học, ôn tập trực tiếp và trực tuyến (qua Zoom);

- Tiếp thu nội dung giảng dạy qua video bài giảng multimedia trực tuyến trong hệ thống E-Learning và học liệu giấy;

- Làm bài tập và trả bài thường xuyên qua mạng E-Learning;

- Làm bài tập tương tác nhóm với các sinh viên khác qua game mô phỏng Thực tế ảo Đại học Duy Tân trên hệ thống trực tuyến SecondLife;

- Thảo luận với giảng viên và bạn học qua Zoom, chatbox, email và forum;

- Thi kết thúc học phần (KTHP) tập trung tại cơ sở đào tạo (trạm đào tạo từ xa).

 

2. Thời gian đào tạo

-  Đối tượng thí sinh tốt nghiệp THPT, THCN: từ 3-5 năm theo ngành đào tạo;

-  Đối tượng Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học: từ 2-2.5 năm theo ngành đào tạo.

 

V. THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển

Trường Đại học Duy Tân tổ chức xét tuyển thời gian cụ thể sau:

  a. Thời gian xét tuyển

- Đợt 1: Nhận hồ sơ đến 30/03/2024

- Đợt 2: Nhận hồ sơ đến 30/06/2024

- Đợt 3: Nhận hồ sơ đến 30/09/2024

- Đợt 4: Nhận hồ sơ đến 15/12/2024

  b. Dự kiến thời gian khai giảng và nhập học

- Đợt 1: Khai giảng ngày 17/02/2024

- Đợt 2: Khai giảng ngày 11/05/2024

- Đợt 3: Khai giảng ngày 17/09/2024

- Đợt 4: Khai giảng ngày 09/11/2024

2. Hồ sơ xét tuyển

A - ĐÃ TỐT NGHIỆP THPT HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG

1

Phiếu đăng ký học (mẫu phiếu http://euniversity.edu.vn)

2

Sơ yếu Lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3

Bản sao có chứng thực Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT;

4

Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;

5

Bản sao có chứng thực Căn cước công dân;

6

Bốn (04) ảnh màu chụp chân dung cỡ 3x4cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

B - ĐÃ TỐT NGHIỆP TCCN, CĐ, ĐH

1

Phiếu đăng ký học (mẫu phiếu http://euniversity.edu.vn)

2

Sơ yếu Lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác);

3

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm (TCCN, CĐ, ĐH);

4

Bản sao có chứng thực Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh (TCCN)

5

Bản sao có chứng thực Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT;

6

Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;

7

Bản sao có chứng thực Căn cước công dân;

8

Bốn (04) ảnh màu chụp chân dung cỡ 3x4cm (chụp trong vòng 6 tháng trở lại, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

 

3. Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến và Bằng 2, Trường Đại học Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3.650403 (Số máy lẻ: 102/ 108/ 109)

Số điện thoại đường dây nóng: 0905.558.758 - 0983.123.717 - 0934.800.287

Website: http://euniversity.edu.vn

Ngoài ra, Thí sinh có thể nộp hồ sơ tại các Trạm đào tạo từ xa của Trường đặt tại các địa phương trên toàn quốc (thông tin địa chỉ tại http://euniversity.edu.vn/lien-he).

 

VI.  HỌC PHÍ & LỆ PHÍ

1. Học phí

- Chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học Học phí thu theo số tín chỉ thực học từng học kỳSinh viên có thể tốt nghiệp sớm hơn thời gian quy đinh 01 học kỳ. Học phí quy định đối với tất cả các Trạm đào tạo từ xa như sau:

TT

Ngành đào tạo

Đơn giá học phí/Tín chỉ (Đồng)

Học phí Năm 1 (Triệu đồng)

Học phí Năm 2 (Triệu đồng)

Học phí Năm 3 (Triệu đồng)

Học phí Năm 4 (Triệu đồng)

Học phí Năm 5 (Triệu đồng)

Dự kiến học phí toàn khóa (Triệu đồng)

1

Quản trị kinh doanh

280,000

 9,8

 10,0

 9,5

 4,7

 

 34,1

2

Tài chính - Ngân hàng

280,000

 10,3

 10,3

 9,8

 5,0

 

 35,5

3

Kế toán

280,000

 10,3

 10,3

 10,6

 3,0

 

 34,4

4

Công nghệ Thông tin

280,000

 10,0

 9,8

 10,3

 3,9

 

 34,1

5

Ngôn ngữ Anh

320,000

 11,2

 11,5

 12,1

 4,8

 

 39,6

6

Luật kinh tế

320,000

 11,8

 12,1

 11,8

 4,5

 

 39,3

7

Kỹ thuật Xây dựng

340,000

 12,2

 12,2

 12,2

 12,2

 1,3

 50,3

2. Lệ phí

- Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng.

- Lệ phí thẻ sinh viên: 100.000 đồng.

- Lệ phí hồ sơ: Miễn phí.

 

VII. VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

- Văn bằng thuộc hệ thống văn bằng quốc gia do Trường Đại học Duy Tân cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

- Văn bằng giáo dục đại học: Bằng cử nhân, bằng Kỹ sư; Không phân biệt hình thức đào tạo trên văn bằng giáo dục đại học (theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14, Điều 38, Khoản 1 có hiệu lực từ 01/07/2019);

- Được đăng ký học 2 ngành đại học song song cùng lúc;

- Được tiếp tục học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.