HỆ BẰNG 2, TỪ XA & VỪA LÀM VỪA HỌC


TB Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 chính quy & Liên thông CĐ lên ĐH chính quy Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành năm 2018

(09/04/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Đại học Văn bằng 2 chính quy & Liên thông CĐ lên ĐH chính quy - năm 2018

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành - Áp dụng cơ chế đặc thù

Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng

 

            Căn cứ Công văn số 4929/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành về du lịch”;

            Căn cứ nội dung Đề án Đào tạo nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2017-2020 của Trường Đại học Duy Tân trình Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 15/11/2017,

            Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ Văn bằng 2 chính quy & Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy Ngành Quản trị Dịch vu Du lịch & Lữ hành - Áp dụng cơ chế đặc thù Đào tạo nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2018-2021 như sau:

1. NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) ĐÀO TẠO

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÊN CHUYÊN NGÀNH

7810103

Quản trị Dịch vụ -

Du lịch & Lữ hành

+ Quản trị Du lịch & Khách sạn - Nhà hàng

+ Quản trị Du lịch Lữ hành & Hướng dẫn viên

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2

2.1 Công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp (không phân biệt ngành nghề và hệ đào tạo), sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 5 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

2.2 Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của Trường Đại học Duy Tân.

2.3 Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Duy Tân.

 

3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

3.1 Công dân Việt Nam, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp, bao gồm các ngành: Cao đẳng ngành Du lịch, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Quản Trị Khách Sạn, Quản Trị Nhà hàng & Ăn uống, Quản Trị Sự kiện,... đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

3.2 Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định của Trường Đại học Duy Tân.

3.3 Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường Đại học Duy Tân.

 

4. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Trường Đại học Duy Tân tuyển sinh trình độ Đại học hệ Văn bằng thứ 2 chính quy & Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy Ngành Quản trị Dịch vu Du lịch & Lữ hành - Áp dụng cơ chế đặc thù Đào tạo nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2018-2021 theo hình thức xét tuyển (không thi tuyển).

4.1 Đối tượng tuyển sinh

4.1.1. Đối tượng đã có bằng tốt nghiệp Đại học (Mục 2) hoặc đã có bằng tốt Cao đẳng (Mục 3) được xét tuyển thẳng.

4.1.2. Đối tượng đang là sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn năm thứ 2 (đối với hệ đào tạo 4 năm), năm thứ 3 (đối với hệ đào tạo từ 4,5 năm đến 5 năm), năm thứ 4 (đối với hệ đào tạo từ 5,5 năm đến 6 năm) trở đi, đăng ký học hệ Đại học Văn bằng thứ 2 phải có có kết quả học tập từ trung bình trở lên ở các trường đại học.

4.2 Công nhận trúng tuyển

4.2.1  Căn cứ vào chỉ tiêu, kết quả đăng ký của từng chuyên ngành, kết quả xét tuyển, Trường công nhận danh sách sinh viên trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

4.2.2 Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển vào một chuyên ngành nào đó mà không đủ số lượng tối thiểu cho một lớp (30 sinh viên) thì Nhà trường sẽ không đào tạo chuyên ngành đó và sẽ chuyển những hồ sơ này sang các chuyên ngành khác có tổ chức đào tạo (sau khi có sự đồng ý của thí sinh). Trường hợp thí sinh không đồng ý chuyển sang chuyên ngành khác thì được bảo lưu kết quả tuyển sinh sang kỳ tuyển sinh tiếp theo.

4.3 Triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học

Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành.

4.4 Công nhận danh sách sinh viên nhập học

Nếu sau thời gian nhập học mà những thí sinh trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học, nộp học phí thì mặc nhiên kết quả trúng tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Sau thời gian 15 ngày kể từ ngày nhập học đã ghi trên giấy triệu tập nhập học, Phòng Đào tạo ĐH & SĐH lập danh sách thí sinh đã hoàn thành thủ tục nhập học trình Hiệu trưởng ban hành quyết định công nhận danh sách sinh viên nhập học.

 

5. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ HỌC PHÍ

5.1 Hình thức đào tạo: Theo học chế tín chỉ; Người học sẽ được học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. Thời gian đào tạo linh hoạt, mềm dẻo, đáp ứng mọi nhu cầu của người học.

5.2 Thời gian thiết kế cho toàn khóa học: 06 tháng học lý thuyết tại Trường và 07 tháng học thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

5.3 Học phí: Tính theo từng tín chỉ (mức học phí được quy định theo từng thời điểm phù hợp với thực tế của Trường). Sinh viên nộp học phí theo tổng số tín chỉ của từng học kỳ (hoặc theo từng đợt học).

5.4 Lệ phí tốt nghiệp: Người học nộp lệ phí tốt nghiệp theo quy định của các nội dung tốt nghiệp cuối khóa.

 

6. TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG

6.1 Người học sau khi tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 27 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành sẽ được xét công nhận và được cấp bằng tốt nghiệp trình độ Đại học, đúng với ngành đã được công nhận tốt nghiệp. Bằng được cấp nằm trong hệ thống văn bằng quốc gia, trong văn bằng tốt nghiệp ghi hình thức đào tạo chính quy.

6.2 Riêng đối tượng đang là sinh viên (chưa tốt nghiệp) được phép đăng ký học thêm một chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ Văn bằng thứ 2 (ngành thứ 2), nhưng sẽ chỉ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp (Văn bằng 2) khi đã có quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất.

 

7. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

Theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm:

7.1 Phiếu đăng ký học (theo mẫu);

7.2 Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu)/ Hoặc Sơ yếu Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (hoặc của Trường Đại học nơi sinh viên đang theo học/ Cơ quan công tác/ Địa phương), có ảnh và có dấu giáp lai trên ảnh;

7.3 Bản sao Giấy khai sinh (hoặc bản photocopy có công chứng);

7.4 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học thứ nhất/ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng

7.5 Bản sao công chứng Bảng điểm toàn khóa bằng Đại học/ Cao đẳng;

7.6 Bản sao Giấy chứng minh nhân dân (không cần công chứng);

7.7 Lệ phí xét tuyển;

 

8. THỜI GIAN TIẾN HÀNH:

STT

Nội dung công việc

Thời gian tiến hành

1

Phát hành và nhận Hồ sơ tuyển sinh

Từ ngày 15/3/2018 đến ngày 14/5/2018

2

Xét tuyển; Công bố danh sách thí sinh trúng tuyển; Gửi Giấy báo nhập học

Từ ngày 15/5/2018 đến ngày 16/5/2018

3

Làm thủ tục nhập học + Nộp học phí

Từ ngày 25/5/2018 đến ngày 30/5/2018

4

Tổ chức Dạy & Học

04/6/2018

 

8.1 Lệ phí hồ sơ       : Miễn phí.

8.2 Lệ phí Xét tuyển: 30.000 đồng/ Hồ sơ.

 

Mọi thông tin về tuyển sinh trình độ Đại học hệ Văn bằng 2 chính quy & Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy Ngành Quản trị Dịch vu Du lịch & Lữ hành - Áp dụng cơ chế đặc thù Đào tạo nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2017-2020 của Trường Đại học Duy Tân có thể tìm hiểu chi tiết tại Website tuyển sinh của Trường tại địa chỉ: http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc http://kdulich.duytan.edu.vn

            Hoặc liên hệ trực tiếp:

            Ban tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân - 254 Nguyễn Văn Linh, Tp Đà Nẵng.

Điện thoại liên hệ: (0236)3653.561 - 3650403 - 3827.111 - 2243.775

Fax: (0236) 3650.443

Số điện thoại đường dây nóng: 0905294390 - 0905294391 - 19002252

Email: tuyensinh@duytan.edu.vn


Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.