Tin tức Tuyển sinh


Có 3-4 mức điểm thay thế điểm sàn

Có 3-4 mức điểm thay thế điểm sàn

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ ở Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM sáng 17.4 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
 
Các trường tự chọn mức điểm
 
Thứ trưởng Ga cho biết sau khi có kết quả của kỳ thi chung do Bộ tổ chức, Hội đồng xác định điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ kết quả thi của thí sinh trong cả nước đề xuất Bộ trưởng xem xét công bố 3 hoặc 4 mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) từ cao xuống thấp cho từng khối thi, trong đó có mức điểm tối thiểu xét tuyển vào ĐH và mức điểm tối thiểu xét tuyển vào CĐ. Các trường được tự lựa chọn mức điểm xét tuyển phù hợp với trường mình.
 
Để đảm bảo tuyển được thí sinh có đủ năng lực vào ĐH, Bộ cũng đồng thời cho phép các trường nhân hệ số môn thi chính. Bộ yêu cầu: Trước ngày 20.5 hằng năm, nếu thấy cần thiết, các trường tự quyết định và công bố công khai một môn thi chính theo khối thi được nhân hệ số 2 đối với từng ngành của trường; sau khi Bộ công bố các mức điểm xét tuyển cơ bản, các trường thực hiện công tác xét tuyển.
 
Đối với các trường, ngành không quy định môn thi chính, xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển vào trường hay vào từng ngành của trường. Điểm chuẩn xét tuyển này không được thấp hơn mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH (đối với các trường ĐH) hoặc mức xét tuyển cơ bản vào CĐ (đối với các trường CĐ) mà Bộ đã công bố.
 
Đối với các trường, ngành đã công bố môn thi chính, xác định và công bố công khai mức điểm xét tuyển cơ bản và điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính (tổng điểm 3 môn thi, trong đó có một môn thi chính nhân hệ số 2) vào trường hay vào từng ngành của trường. Giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển này (điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số môn chính chia cho 4) không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào học ĐH (mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH chia cho 3, đối với các trường ĐH) hoặc giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào CĐ đã được Bộ công bố và các trường đã lựa chọn.
 
Các trường tổ chức xét tuyển thí sinh có kết quả thi đạt từ mức điểm chuẩn xét tuyển trở lên theo các quy định hiện hành của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.
 
Cơ hội cao cho thí sinh giỏi môn sở trường
 
Thứ trưởng Ga cho biết sự khác biệt của quy định xét tuyển này so với điểm sàn trước đây là phân chia phổ điểm thành nhiều mức theo tỷ lệ thí sinh đạt yêu cầu để các trường tự quyết định chọn điểm xét tuyển ở mức nào phù hợp, qua đó khẳng định uy tín của trường trong xã hội. Ngoài ra, các trường tùy theo yêu cầu của từng ngành nghề đào tạo mà quy định điểm chuẩn xét tuyển có tính hệ số môn chính, giúp tăng cơ hội tuyển được thí sinh có năng lực phù hợp.
 
Việc cho phép các trường quy định điểm xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính  tạo nhiều cơ hội trúng tuyển cho thí sinh có năng lực tốt hơn đối với môn thi chính. Như vậy, những thí sinh chỉ giỏi một môn thi được chọn là môn chính sẽ có cơ hội trúng tuyển cao.
 
Ông Ga nhấn mạnh: “Mục đích của phương án này để đảm bảo chất lượng đầu vào, tạo sự công bằng, minh bạch trong tuyển sinh; từng bước thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục ĐH; giúp cho thí sinh biết về chất lượng đầu vào của từng trường, từng ngành để chọn trường, chọn ngành phù hợp với năng lực”.
 
Vũ Thơ
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140418/co-3-4-muc-diem-thay-the-diem-san.aspx

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.