Tin tức Tuyển sinh


Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014: Giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Trong đó, bộ này lưu ý các trường phải báo cáo rõ quy mô học sinh, sinh viên hiện có của trường năm 2013 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo với số liệu được cập nhật tại thời điểm ngày 31-12-2013. Riêng về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014, bộ yêu cầu đối với các cơ sở đào tạo công lập thì phải sự thống nhất của cơ quan chủ quản về kế hoạch đào tạo và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 trước khi gửi tới Bộ Giáo dục-Đào tạo để thông báo chỉ tiêu tuyển sinh; cần tách riêng chỉ tiêu đào tạo liên thông chính quy và tại chức, chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 chính quy và tại chức.

 

Đặc biệt, đối với ngành sư phạm, để đảm bảo cân đối cung cầu nhân lực của  ngành sư phạm và khả năng bố trí ngân sách nhà nước cho đào tạo sư phạm chính quy, Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo xác định và đăng ký cụ thể chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy năm 2014 theo hướng giảm dần để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

 

Đối với nhóm ngành y dược, để đảm bảo chất lượng đào tạo nhóm ngành y dược, yêu cầu các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy. Đối với các cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, đề nghị xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược.

 

Phan Thảo

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/giaoduc/tuyensinhdhoccdang/2013/12/335239/

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.