Tin tức Tuyển sinh


Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH, CĐ

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH, CĐ

Bộ GD-ĐT vừa chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2009. Theo đó, điểm sàn của ĐH cao nhất là 14 và CĐ cao nhất là 11.

Đây là mức sàn đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm.

Dưới đây là mức điểm sàn của từng khối (đối với tất cả các trường thi và xét tuyển)

 

 Điểm sàn ĐH

 Điểm sàn CĐ

 Khối A:

 13 điểm

 10 điểm

 Khối B:

 14 điểm

 11 điểm

 Khối C:

 14 điểm

 11 điểm

 Khối D

 13 điểm

 10 điểm

                                                    

                                                                                     Theo Đất Việt

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.