Tin tức Tuyển sinh


Giảm 50% học phí để chiêu sinh khối C

edf40wrjww2ARTICLE:ARTICLE_CONTENT


Lý giải nguyên nhân việc giảm học phí này, một cán bộ tuyển sinh của nhà trường cho biết việc giảm học phí này nhằm khuyến khích các sinh viên đăng ký vào học các ngành tuyển sinh khối C vì khối này hiện đang ít thí sinh dự thi và chủ trương của trường cũng muốn hướng vào việc xây dựng tính nhân văn, nhân bản trong sinh viên.

(Đoàn Cường - Theo Báo Tuổi Trẻ Số 139/2012 - Thứ bảy ngày 26/05/2012)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.