Tin tức Tuyển sinh


Dừng tuyển sinh trung cấp trong các trường đại học

 Tuyển sinh TCCN, Bộ GD-ĐT, tuyển sinh, các trường đại học

Ảnh minh họa

 
Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý chương trình, dự án trực thuộc rà soát, đánh giá các hoạt động theo thiết kế không còn phù hợp với điều kiện thực tế và đề xuất điều chỉnh (kể cả điều chỉnh các hạng mục trong Báo cáo nghiên cứu khả thi nếu cần thiết) để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn viện trợ phi chính phủ....
 
Bộ GD-ĐT cho biết, việc xây dựng kế hoạch đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017được quy định: Xác định chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dựa trên tổng số giảng viên cơ hữu theo khối ngành của cơ sở đào tạo theo quy định.
 
Các cơ sở đào tạo trực thuộc không tăng chỉ tiêu đào tạo ĐH, CĐ chính quy nhằm ổn định quy mô để nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với các trường có đào tạo giáo viên, do số lượng đào tạo ngành sư phạm hiện nay đã vượt so với nhu cầu của xã hội, nên đề nghị tiếp tục giảm chỉ tiêu sư phạm tuyển mới (cụ thể sẽ có hướng dẫn sau).
 
Cùng với đó, chỉ tiêu vừa học vừa làm: tối đa bằng 30% chỉ tiêu chính quy. Dừng xác định chỉ tiêu đào tạo TCCN trong các trường ĐH đảm bảo quy định về dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017 theo quy định.
 
Bộ cũng đề nghị các đơn vị xác định chỉ tiêu từ xa năm 2017 không tăng hoặc điều chỉnh giảm so với năm 2016 vì việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo hệ này những năm qua đạt tỷ lệ thấp.
 
Các chỉ tiêu dự bị ĐH, phổ thông dân tộc nội trú, năng khiếu về cơ bản giữ ổn định như năm 2016....
 
Về dự toán chi NSNN, Bộ đề nghị trong điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết....
 
Dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với thực hiện năm 2016.
 
Nguyễn Hiền
http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/306947/dung-tuyen-sinh-trung-cap-trong-cac-truong-dai-hoc.html

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.