Tin tức Tuyển sinh


Tuần tới sẽ công bố phương án một kỳ thi quốc gia

Trong 3 phương án, đến thời điểm này Bộ GD-ĐT đã coi phương án 3 là mục tiêu cần hướng tới nhưng chưa thể thực hiện ngay trong năm 2015. Phương án chính thức cho kỳ thi THPT quốc gia sẽ được lựa chọn trong 2 phương án còn lại.
 
Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết dù chọn phương án nào thì vẫn sẽ có những điều chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn so với các phương án được công bố ban đầu. Ví dụ, hiện có không ít ý kiến băn khoăn: nếu gộp 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ và tổ chức thành các cụm thi như kỳ thi 3 chung thì sẽ có một bộ phận học sinh dù không có nguyện vọng thi ĐH, CĐ vẫn phải di chuyển đến các thành phố lớn để dự thi, gây vất vả, tốn kém không cần thiết.
 
Cân nhắc thực tế này, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ có những thay đổi về mặt tổ chức: Học sinh đăng ký nguyện vọng trước khi thi (có thi ĐH, CĐ hay không). Trên cơ sở đó, những học sinh học hết chương trình lớp 12 nếu không có nguyện vọng thi ĐH, CĐ thì có thể sẽ được dự thi ngay ở trường học tại địa phương. Cùng thời gian đó, những học sinh đăng ký thi ĐH sẽ dự thi ở các cụm thi với hai mục đích vừa xét tốt nghiệp THPT vừa tuyển sinh ĐH, CĐ. Đề thi sẽ được thiết kế để có thể tách bạch được việc xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.
 
3 phương án thi của Bộ GD-ĐT 
 
- Phương án 1: Thi theo môn gồm: toán, ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ. Có 8 buổi thi trong 4 ngày, mỗi buổi thi 1 môn.
 
- Phương án 2: Thi theo bài. Có 5 bài thi gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (gồm vật lý, hóa học, sinh học), khoa học xã hội (gồm lịch sử, địa lý). Có 5 buổi thi trong 2 ngày rưỡi, mỗi buổi thi 1 bài thi. Mỗi thí sinh phải thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi do học sinh tự chọn từ khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.
 
- Phương án 3: Thi theo bài: Có 4 bài thi gồm: toán - tin (gồm các môn toán và tin học), khoa học tự nhiên (gồm vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ), khoa học xã hội (gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân), ngoại ngữ. Có 4 buổi thi trong 2 ngày, mỗi buổi thi 1 bài thi.
 
Tuệ Nguyễn
Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140827/tuan-toi-se-cong-bo-phuong-an-mot-ky-thi-quoc-gia.aspx

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.