Thuế và Tư vấn thuế

Chuyên ngành Thuế và Tư vấn thuế

Tổng quan ngành

 

Thuế và Tư vấn thuế là chuyên ngành trang bị các kiến thức về Thuế để có thể thực hiện các công việc như mở các công ty dịch vụ tư vấn, đại lý thuế hoặc làm việc trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào có liên quan đến công tác tư vấn, hỗ trợ đề ra chính sách, lựa chọn các giải pháp tối ưu về thuế cho khách hàng.

Chuyên ngành Thuế và Tư vấn thuế

Thời gian đào tạo

 

Trình độ Đại học: 4 năm

 

Kỹ năng nghề nghiệp

 

Theo học chuyên ngành Thuế và Tư vấn thuế tại Đại học Duy Tân, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng để trở thành các nhà tư vấn thuế chuyên nghiệp. Các nhà tư vấn Thuế không chỉ đưa ra lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể của người cần tư vấn giúp họ hiểu rõ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế mà còn hỗ trợ đưa ra chính sách, kế hoạch tài chính “dài hơi” vừa tuân thủ luật về thuế mà vẫn mang lại lợi nhuận cho khách hàng.

 

Cơ hội việc làm

 

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Thuế và Tư vấn thuế tại Đại học Duy Tân, sinh viên có cơ hội việc làm tại các vị trí như:

 

+ Nhân viên, kiểm thu viên thuế: Thực hiện công tác quản lý thu thuế, chủ yếu là đối với các hộ kinh tế cá thể ở cấp chi cục và một số phòng ở cấp cục.

+ Chuyên viên, kiểm soát viên thuế: Đảm trách công tác quản lý thuế nói chung, bao gồm quản lý thu thuế, hành chính, tổ chức cán bộ, ấn chỉ thuế, kế hoạch, dự toán, thống kê thuế, tuyên truyền hỗ trợ đối tượng nộp thuế.

+ Thanh tra viên thuế: Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý tố tụng về thuế, giúp cho công tác tổ chức quản lý thuế đạt hiệu quả cao, hạn chế sai sót gian lận. Công việc của thanh tra viên thường vất vả, nhiều thử thách.

+ Tư vấn thuế: Nghiên cứu những trường hợp cụ thể của người cần tư vấn, từ đó đưa ra những lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm để họ hiểu rõ và thực hiện tốt nhất nghĩa vụ nộp thuế của mình.

+ Đại lý làm thủ tục hải quan: Thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu hay nhập khẩu để thực hiện mọi trách nhiệm của người khai hải quan theo đúng quy định của Luật hải quan.

 


Chuyên ngành đào tạo

THÔNG TIN KHOA KẾ TOÁN

Thông tin về Khoa
 • Địa chỉ: Phòng 701, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 701)

  Email: 

  Website: https://kketoan.duytan.edu.vn

Thông tin Tuyển sinh
 • Kế Toán Kiểm Toán (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 405)
   
  Kế Toán Doanh Nghiệp (Mã ngành: 7340301; Mã chuyên ngành: 406)
   
  Thông tin chi tiết Tuyển sinh của Khoa Kế Toán, Vui lòng xem tại Website Tuyển sinh Đại học Duy Tân

   

Lên đầu trang DTU trên Google + Videos Photo gallery Liên hệ
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2024 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111