English

Đại học

Lợi ích của kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET

ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ), Mỹ chính thức công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử của trường Đại học Duy Tân.
 
Lợi ích của kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET
Đoàn kiểm định kiểm tra các cơ sở thực hành phục vụ giảng dạy ngành Điện - Điện tử
 
Duy Tân là trường đại học thứ 2 của Việt Nam có các chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET, sau trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM (2014), và là 1 trong 4 cơ sở giáo dục của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định này nếu tính cả trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (2018 - là trường thứ 2 nếu tính cả cao đẳng và đại học) và Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM (2019). 
 
Tính đến nay, trường ĐH Duy Tân là cơ sở giáo dục cấp trường có nhiều chương trình nhất (3 chương trình) được ABET đánh giá đạt chất lượng đạt mức cao nhất (6 năm).
 
TS. Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Thường trực, ĐH Duy Tân có cuộc trao đổi về giá trị thu được từ kiểm định ABET đối với nhà trường, người học, và xã hội:
 
* Thầy có thể chia sẻ về xu hướng các trường đại học thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo hiện nay như thế nào, đặc biệt là với kiểm định ABET cho các chương trình đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ - Máy tính - Khoa học Ứng dụng?
 
Lợi ích của kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET
Tiến sĩ Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Duy Tân
 
- Hiện nay, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là yêu cầu cấp thiết, cơ bản để các trường đại học thực hiện tự chủ theo Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) sửa đổi. Đồng thời, một khi trường đại học thực hiện kiểm định cấp cơ sở giáo dục hay cấp chương trình đào tạo cũng có ý nghĩa công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trước toàn xã hội, điều này giúp cho phụ huynh, người học và nhất là doanh nghiệp giám sát được chất lượng của các chương trình đào tạo mà nhà trường cung cấp.
 
Vấn đề kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại các trường có thể được thực hiện thông qua công tác kiểm định trong nước hoặc qua các tổ chức quốc tế được Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) thừa nhận, trong đó có tổ chức ABET (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ - Máy tính - Khoa học Ứng dụng), Mỹ. 
 
Về cơ bản, việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bởi bất kỳ tổ chức kiểm định nào cũng có ý nghĩa công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra,… trong phạm vi của đất nước sở tại hoặc xa hơn đến cấp khu vực và thế giới. 
 
Hiển nhiên, khi các trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín thì giá trị thừa nhận sẽ có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn, vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là sự thừa nhận của các tập đoàn, công ty đa quốc gia. 
 
Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bởi ABET được xem là chuẩn "vàng" của thế giới về đào tạo kỹ thuật và công nghệ, là một minh chứng cho sự thừa nhận quốc tế đó.
 
Hiện nay, các tổ chức kiểm định quốc tế được đánh giá là uy tín, ngoài ABET (kiểm định các chương trình kỹ thuật - công nghệ, khoa học ứng dụng, máy tính) còn có rất nhiều tổ chức kiểm định khác được Bộ GD&ĐT cũng như thị trường lao động quốc tế công nhận rộng rãi như:
 
- AACSB, ACBSP, FIBAA (kiểm định các trường, các chương trình đào tạo khối ngành kinh tế - kế toán - quản trị);
 
- ACPHA (kiểm định các trường, chương trình khối ngành quản lý và quản trị du lịch - khách sạn - nhà hàng);
 
- WFME (kiểm định các tổ chức kiểm định chương trình khối ngành khoa học sức khỏe);
 
- KAAB (thuộc Canberra Accord, kiểm định các chương trình kiến trúc); …
 
Các trường đại học khi tham gia kiểm định bởi các tổ chức này sẽ góp phần nâng cao vị thế đào tạo trong khu vực và thế giới, rút ngắn khoảng cách về đào tạo giữa các trường đại học trong nước với các đại học uy tín trên thế giới.
 
* Thầy có thể chia sẻ tầm quan trọng về việc kiểm định ABET của các trường đại học hiện nay?
 
- Nước ta hội nhập quốc tế sâu và rộng trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó hội nhập về kinh tế quốc tế đang diễn ra rất sôi động. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. 
 
Nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng và chất lượng nguồn nhân lực sẽ là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp. 
 
Do vậy, trường đại học tham gia các kiểm định quốc tế có uy tín và được thừa nhận rộng rãi nói chung, kiểm định ABET nói riêng, sẽ có thuận lợi rất lớn trong hội nhập với giáo dục quốc tế và thị trường lao động toàn cầu. 
 
Qua đó, người học sẽ có nhiều lợi thế sau khi tốt nghiệp và sẵn sàng tham gia vào thị trường nhân lực chất lượng cao.
 
* Kiểm định ABET mang đến lợi ích gì cho sinh viên, thưa thầy?
 
- Hội đồng kiểm định ABET, Hoa Kỳ là tổ chức kiểm định có uy tín trên thế giới, được cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học đánh giá vào loại hàng đầu. Do vậy, bất kỳ trường đại học nào, một khi chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn chất lượng bởi tổ chức ABET sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho người học. 
 
Người học sẽ được học với các điều kiện đảm bảo chất lượng cao, đồng bộ từ chuẩn đầu ra, hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ, năng lực quản trị chương trình, hệ thống giáo trình cập nhật mới, phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy năng lực của bản thân và đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. 
 
Do vậy, người học gặp  nhiều thuận lợi khi tham gia tìm kiếm việc làm và hội nhập với thị trường lao động quốc tế.
 
* Việc ĐH Duy Tân liên tiếp kiểm định và được công nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET cho các chương trình đào tạo đã khẳng định chất lượng đào tạo của ĐH Duy Tân như thế nào, thưa thầy?
 
- Đối với nhà trường, các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng bởi tổ chức ABET, Hoa Kỳ là một minh chứng rõ nét cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường đã từng bước hội nhập với các chuẩn mực đào tạo uy tín trên thế giới. 
 
Chất lượng đào tạo ở các ngành đạt kiểm định ABET của Nhà trường, bao gồm: Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử đã được thừa nhận trong khu vực và thế giới, mang lại uy tín cho người học tại ĐH Duy Tân. 
 
Tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo đã được kiểm định bởi ABET cũng là căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tìm kiếm ứng viên trong quá trình tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 
Trường ĐH Duy Tân đã đăng ký và được kiểm định chất lượng bởi ABET ở các chương trình đào tạo thuộc khối ngành máy tính (Kỹ thuật Mạng, Hệ thống Thông tin Quản lý) cũng như khối ngành kỹ thuật (Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử). 
 
Trong tháng 12-2020, đoàn đánh giá ngoài của ABET sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Phần mềm của nhà trường. 
 
Việc tham gia kiểm định ở đa dạng các khối ngành kỹ thuật - công nghệ - máy tính - khoa học ứng dụng là một minh chứng cho thấy chất lượng đào tạo các khối ngành này ở Trường ĐH Duy Tân đã tạo được uy tín đối với xã hội cũng như sự công nhận của khu vực và thế giới.
 
Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo ngành Hệ thống Nhúng, Điện tự động, Điện tử - Viễn thông, Cơ điện tử chuẩn PNU, Điện Điện tử chuẩn PNU, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô của ĐH Duy Tân tại đây: Khoa Điện - Điện tử
 
Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:
 
Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 - Fax: (0236) 3650.443
Điện thoại đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294.390 - 0905.294.391
Email: tuyensinh@duytan.edu.vn ;
Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294.391
 
ĐẠI HỌC DUY TÂN
 
- 1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2020 theo QS Ranking.
 
- Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.
 
- Xếp thứ 3/4 đại học của Việt Nam (thứ 1659 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.
 
- Xếp thứ 3/8 đại học của Việt Nam (thứ 1147 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.
 
- Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2019.
 
(Nguồn:https://tuoitre.vn/loi-ich-cua-kiem-dinh-chuong-trinh-dao-tao-theo-chuan-abet-20200901124114065.htm?fbclid=IwAR0QLRgonvZG_hoqqbKGosO_63XR9Bda-2M4w3Re-T2g13te8AzIw1i_OUs)