English

Tags: trung cấp

Phát bằng Tốt nghiệp cho Học sinh Trung cấp Chuyên nghiệp

12/07/2011

Sáng ngày 12/07/2011, tại Hội trường K7/25 Quang Trung, Trung tâm Trung cấp Chuyên nghiệp (TCCN) - Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa 11...

Duy Tân chuẩn bị đào tạo E-Learning tại Lâm Đồng

10/12/2011

Sáng ngày 09/12/2011, lãnh đạo trung tâm đào tạo Thường xuyên và Từ xa (TX&TX) Đại học Duy Tân đã có buổi gặp mặt ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Trung cấp...