English

Tags: mừng năm mới

“Chào xuân Tân Mão” với sinh viên Khoa Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

10/01/2011

Nhằm kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950-09/01/2011) và chào đón năm mới 2011, tối ngày 09/01/2011 tại hội trường 713 cơ sở Quang Trung, Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn...

Chúc Mừng Năm Mới 2013

31/12/2012

Chúng ta kết thúc năm 2012 với một khối lượng công việc đã làm được thật đáng trân trọng!Mỗi thành viên của Trường, từ Hội đồng Quản trị, Đảng ủy, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng...