English

Tags: câu lạc bộ

Vòng Chung kết Cuộc thi Tranh luận bằng tiếng Anh tại DTU

Vòng Chung kết Cuộc thi Tranh luận bằng tiếng Anh tại DTU

04/02/2018

Nhằm tạo môi trường lý tưởng cho sinh viên Duy Tân nâng cao kỹ năng tranh luận và phát triển kỹ năng tiếng Anh, Câu lạc bộ Tranh luận Đại học Duy Tân...