English

Tags: Viện Việt-Nhật

Seminar Định hướng Nghề nghiệp và Phỏng vấn Tuyển dụng Chương trình Internship Nhật Bản

13/05/2022

Sáng ngày 12/5/2022, Viện Việt - Nhật, Đại học Duy Tân phối hợp với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đào tạo Quý Khanh đã tổ chức buổi Seminar Định hướng Nghề nghiệp và Phỏng vấn Internship lần 1 cho sinh viên...