English

Tags: Tổng kết năm học

Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010

06/09/2010

Chiều ngày 05/09/2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011” tại hội trường K7/25 Quang Trung. Tại hội nghị có sự hiện diện...

Hội nghị Tổng kết Năm học của Khối thi đua các trường Ngoài công lập

11/07/2017

Ngày 11/7/2017, Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tư thục trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đã được diễn ra tại Đại học Duy Tân...

Hội nghị Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021

26/03/2021

Sáng ngày 25/3/2021, Hội nghị Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021 đã được diễn ra tại 4 điểm cầu: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tại Hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học đã thảo luận và thống nhất cơ bản giữ ổn định công tác tuyển sinh năm 2021, với một số