English

Tags: Thạc sĩ Du lịch

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Đại học Dong-A Hàn Quốc

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Đại học Dong-A Hàn Quốc

11/11/2019

Sáng ngày 9/11/2019, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác với Đại học Dong-A Hàn Quốc về việc liên kết tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ Du lịch. Tham dự buổi lễ có GS. Han Suk Jung - Hiệu trưởng Đại học Dong-A, Nhà giáo Ưu tú. Anh hùng Lao động...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Đại học Dong-A, Hàn Quốc

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Đại học Dong-A, Hàn Quốc

18/08/2022

Nhằm mở ra cơ hội kết nối sâu rộng, mạnh mẽ và toàn diện trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Duy Tân và Đại học Dong-A đã tiến hành ký kết hợp tác vào sáng ngày 17/8/2022...