English

Tags: Nhà đầu tư tài ba

Hội thảo Tư vấn Hướng nghiệp và Phát động Cuộc thi Nhà Đầu tư Tài ba

12/12/2014

Sáng ngày 11/12/2014, Câu Lạc bộ Tài chính, Đại học Duy Tân đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng (Maybank Kim Eng) tổ chức Hội thảo “Tư vấn hướng nghiệp...

Trao giải Cuộc thi Nhà Đầu tư Tài ba

04/05/2015

Sau 5 tháng khởi động và thỏa sức “đầu tư” trên đấu trường chứng khoán ảo Estock, Cuộc thi “Nhà Đầu tư tài ba” do Câu lạc Bộ Tài chính - Đại học Duy Tân phát động...