English

Tags: Họp mặt truyền thống

Xúc động Gặp lại Những người Bạn một thời Sống đẹp

Xúc động Gặp lại Những người Bạn một thời Sống đẹp

31/03/2015

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ sau 40 năm hòa bình tỏa rộng trên đất nước Việt Nam. Một thời oanh liệt đã đi qua nhưng những kỷ niệm, những chiến công, những dấu ấn ...

Hội ngộ những người bạn của “Một thời sống đẹp”

Hội ngộ những người bạn của “Một thời sống đẹp”

03/04/2019

Sau buổi gặp mặt truyền thống B14 và Phong trào Đô thị Huế (diễn ra vào ngày 24/3/2019 tại Huế), thì những Thanh niên, Học sinh, Sinh viên, Trí thức và Văn nghệ sĩ trong phong trào đấu tranh yêu nước giai đoạn 1954 - 1975 khu vực miền Nam lại có dịp cùng nhau hội ngộ về tại Đại học Duy Tân