English

Tags: E-learing

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

04/03/2013

Sáng ngày 3/3/2013, tại Hội trường 1101 - cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Trung tâm E-University, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng khóa X19 chương trình đào tạo cử nhân Đại học trực tuyến...

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến

01/07/2013

Sáng ngày 29/6/2013, Trung tâm eUniversity - Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến E-learing khóa X19 lần thứ 3 tại Hội trường 1101...