English

Tags: Dennis Robert Holloway

Thăng hoa Đam mê Kiến trúc cùng D.R. Holloway tại Đại học Duy Tân

12/08/2013

Cuối tháng 8 năm nay, PGS. TS Dennis Robert Holloway - tốt nghiệp ngành Kiến trúc tại Đại học Harvard, một trong những kiến trúc sư nổi tiếng nhất Hoa Kỳ - sẽ đến Việt Nam giảng dạy...

PGS.TS. Dennis Robert Holloway Giảng dạy tại Đại học Duy Tân

05/09/2013

Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, PGS.TS. Dennis Robert Holloway đã lựa chọn Đại học Duy Tân để truyền thụ kiến thức và những kinh nghiệm quý báu của mình qua chuyên đề “Kiến thức Hỗ trợ Nhà chống...