English

Tags: ComManTel 2014

DTU Đăng cai Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014

DTU Đăng cai Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014

23/04/2014

Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014 do Đại học Duy Tân đăng cai tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 27- 29/4/2014 trong lĩnh vực Máy tính, Quản lý và Truyền thông. Nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng...

Khai mạc Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014

Khai mạc Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014

28/04/2014

Hơn 100 khách mời là đại diện lãnh đạo UBND Tp. Đà Nẵng, các sở ban ngành, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã hội tụ tại Đại học Duy Tân tham dự Khai mạc Hội nghị Quốc tế ComManTel 2014...