English

Tags: CLB Tiếng Anh

“New School Year” với sinh viên Anh ngữ

“New School Year” với sinh viên Anh ngữ

28/09/2010

Chiều ngày 26/9/2010 tại hội trường 713, K7/25 Quang Trung, Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Trường Đại Học Duy Tân đã tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề “New School Year”...

Ra mắt CLB Tiếng Anh dành cho giảng viên

Ra mắt CLB Tiếng Anh dành cho giảng viên

27/12/2010

Sáng ngày 26/12/2010, CLB tiếng Anh của giảng viên trường Đại học Duy Tân đã chính thức ra mắt chương trình hoạt động đầu tiên với chủ đề: “Merry Christmas and Happy New Year” tại hội trường A...