English

Tags: đại hội đảng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

22/09/2011

Sáng 19/09/2011, Đảng bộ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Cơ...

Một chặng đường nhiều thành tựu

01/06/2020

Trong hai ngày 2 và 3/6/2020 tới đây, Trường Đại học Duy Tân tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong những ngày trọng đại này, nhìn lại, có thể nói rằng, nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020) là một chặng đường nhiều thành tựu của Đảng bộ Trường Đại học Duy Tân. Những thành tựu này đã trở thành niềm tự hào để toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Đại học Duy Tân tự tin...