THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NGHỀ
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
   
Họ (*)
Họ lót Tên
Ngày sinh(*)
Số CMND(*)    
Địa chỉ(*)   
Email(*)     
Điện thoại(*)   
Đối tượng dự thi
Điểm thi vào đại học và cao đẳng năm 2018
Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Năm tốt nghiệp(*)  
Biết đến đại học Duy Tân qua(*)  
Ngành đăng ký xét tuyển(*)  
Nội dung
Chú ý: Tất cả những thông tin có dấu (*) phải nhập chính xác!