Lãnh đạo Microsoft thăm DTU

Đoàn lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Microsoft đã đến thăm và làm việc tại DTU

Xem tiếp

Duy Tân Giành Cúp ở Harvard và MIT

Đây là giải thưởng danh giá, khẳng định trí tuệ và tài năng của SV Duy Tân.

Xem tiếp

Chủ tịch Nước thăm Đại học Duy Tân

Đây là chuyến thăm của người lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Việt Nam.

Xem tiếp

Cơ hội Du học Mỹ

Appalachian là một trong 10 đại học Vùng uy tín nhất miền Nam Hoa Kỳ.

Xem tiếp

  Trang Tin tức DTU   

CÁC KÊNH THÔNG TIN:

Duy Tân là m?t trong s? hi?m hoi nh?ng tr??ng ??i h?c ngoài công l?p có ?ào t?o sau ??i h?c hay Cao h?c. ??i h?c ??u tiên Vi?t Nam k?t h?p v?i ??i h?c m?nh nh?t v? Công ngh? thông tin c?a M? - Carnegie Mellon. PennState. Calpoly
B?n l?nh Vi?t Nam - ??i m?i sáng t?o, V??n t?i nh?ng t?m cao !