Xếp hạng


Đại học Duy Tân vào Top 145 trường đại học tốt nhất châu Á

Ngày 9-11, Tổ chức xếp hạng QuacquarelliSymonds (QS) của Anh đã công bố kết quả của Bảng Xếp hạng Đại học (ĐH) Châu Á (QS AUR) năm 2023. Theo đó 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng năm 2022 tiếp tục có mặt.

 

So với năm 2022, xếp hạng các đại học Việt Nam trong QS AUR 2023 có sự thay đổi về vị trí. Cụ thể, có 2 trường vừa tăng hạng trên bảng xếp hạng Việt Nam vừa tăng trên bảng xếp hạng châu Á là:

- ĐH Duy Tân tăng từ vị trí số 4 Việt Nam (thứ 210 châu Á năm 2022) lên vị trí thứ 2 Việt Nam (thứ 145 châu Á năm 2023).

- ĐH Kinh tế TP.HCM từ vị trí thứ 10 Việt Nam (vị trí 551-600 châu Á năm 2022) lên vị trí thứ 7 Việt Nam (vị trí 401-450 châu Á năm 2023).

 

Trong khi đó, ĐH Tôn Đức Thắng tăng hạng trên bảng xếp hạng châu Á lên vị trí 138 (từ 142 năm 2022) và giữ nguyên vị trí thứ 1 Việt Nam. ĐH Quốc gia TP.HCM tăng hạng lên vị trí 167 châu Á (từ 179 năm 2022) nhưng tụt xuống vị trí thứ 4 Việt Nam. 

 

ĐH Bách khoa Hà Nội tăng hạng lên vị trí 248 châu Á (từ 281-290 năm 2022) và giữ nguyên vị trí thứ 5 Việt Nam. ĐH Quốc gia Hà Nội giảm trên cả 2 bảng xếp hạng châu Á xuống vị trí thứ 162 (từ 147 năm 2022) và vị trí thứ 3 Việt Nam (từ thứ 2 năm 2022). 

 

ĐH Huế tăng lên vị trí 351-400 châu Á từ vị trí 401-450 năm 2022. ĐH Đà Nẵng giữ nguyên vị trí xếp hạng 501-550 châu Á. ĐH Cần Thơ giảm từ vị trí 501-550 xuống 551-600 châu Á. ĐH Sư phạm 1 Hà Nội giảm từ vị trí 551-600 xuống vị trí 601-650 châu Á. Và ĐH Công nghiệp TP.HCM giảm từ vị trí 601-650 xuống vị trí 651-700 châu Á.

ĐH Duy Tân xếp vị trí 145 châu Á và 32 Đông Nam Á theo QS AUR 2023

ĐH Duy Tân xếp vị trí 145 châu Á và 32 Đông Nam Á theo QS AUR 2023

Đây cũng là năm đầu tiên QS Asia University Rankings công bố thêm thứ hạng các đại học theo từng khu vực thuộc châu Á, gồm: Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á, và Đông Á.

 

Khu vực Đông Nam Á có 133 trường đại học được QS xếp hạng, cụ thể có Indonesia: 40 trường, Malaysia: 36 trường, Thái Lan: 25 trường, Philippines: 16 trường, Việt Nam: 11 trường, Singapore: 3 trường, và Brunei: 2 trường.

 

Các trường đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng Đông Nam Á:

1. ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 29,

2. ĐH Duy Tân: vị trí 32,

3. ĐH Quốc gia Hà Nội: vị trí 36,

4. ĐH Quốc gia TP.HCM: vị trí 37,

5. ĐH Bách khoa Hà Nội: vị trí 54,

6. ĐH Huế: vị trí = 61,

7. ĐH Kinh tế TP.HCM: vị trí = 69,

8. ĐH Đà Nẵng: vị trí = 78,

9. ĐH Cần Thơ: vị trí = 88,

10. ĐH Sư phạm Hà Nội: vị trí = 93,

11. ĐH Công nghiệp TP.HCM: vị trí =103.

 

QS châu Á xếp hạng các đại học dựa trên 11 tiêu chí với trọng số khác nhau, gồm: danh tiếng về học thuật (30%); danh tiếng nhà tuyển dụng (20%); tỉ lệ giảng viên/sinh viên (10%); tỉ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); tỉ số bài báo xuất bản trên giảng viên (5%); chỉ số trích dẫn trên bài báo (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); giảng viên quốc tế (2,5%); sinh viên quốc tế (2,5%); sinh viên trao đổi trong nước (2,5%); sinh viên học trao đổi nước ngoài (2,5%).

 

(Nguồn tham khảo: https://tuoitre.vn/dh-duy-tan-thang-hang-tren-qs-asia-university-rankings-2023-20221124145020854.htm)

Duy Tân Sitemap
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.